Lärare och elever måste få förutsättningar att stärka sitt arbete

Publicerad

Höjda studie- och kunskapsresultat, stärkt likvärdighet samt säkrad lärarförsörjning, trygghet och studiero i den svenska skolan. Hör utbildningsminister Anna Ekström berätta om några av sina prioriteringar under den kommande mandatperioden.