Ministerdebatt om EU:s ramprogram för forskning och innovation

Publicerad

EU-ländernas forskningsministrar träffades 19 februari inom ramen för EU:s ministerråd för konkurrenskraft. De diskuterade det särskilda programmet för hur Horisont Europa ska genomföras.

Ordförandeskapet hade inför mötet tagit fram en lägesrapport om förhandlingarna på tjänstemannanivå om Horisont Europa.
Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation under perioden 2021-2027. 

I ordförandeskapets rapport framgår att det i dagsläget finns en samsyn kring delar av programmet men att medlemsländerna inte är eniga på alla punkter.

- Horisont Europa är en oerhörd möjlighet att tillsammans ta oss an de stora gemensamma utmaningarna. Det gäller inte minst inom hälsa, rent vatten och klimat. Om vi ska klara det måste vi ha ett starkt EU-samarbete inom forskningen, sa Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning, i samband med mötet.

Ministrarna diskuterade förhandlingsläget med två utgångspunkter. Det handlade dels om valet av områden för olika partnerskap och uppdrag, så kallade missions, och om hur de bäst kan koordineras och samordnas med nationella insatser.

Dels handlade det om att säkerställa effektiv sammanhållning av EU:s innovationsinsatser och att få dem att komplettera varandra. Här finns vid sidan av Horisont Europa programmen InvestEU, VentureEU och det europeiska innovationsrådet, EIC.

I samband med diskussionen fick också ministrarna information om läget i de förhandlingar som just nu pågår med Europaparlamentet på området.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

Den 19 februari är konkurrenskraftsrådets andra mötesdag. Den 18 februari företrädde statssekreterare Emil Högberg Sverige.

Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning
Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning, debuterade i Sverigestolen på EU:s ministerråd 19 februari. Mötet samlade EU-ländernas forskningsministrar för att stämma av läget i förhandlingarna om Horisont Europa, EU:s gemensamma forskningsprogram för 2021-2027. Foto: Sverige EU-representation

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft och forskning 18-19 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.