Artikel från Finansdepartementet

Övergångslösning för fortsatt tillgång till investeringstjänster efter Brexit

Publicerad

Idag lämnar regeringen en proposition till riksdagen som gör det möjligt att under en begränsad tid undanta företag från Förenade kungariket från kravet på tillstånd av Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse.

- Förslaget innebär att det på ett flexibelt sätt kan införas övergångsregler för tillståndspliktig värdepappersrörelse som drivs i Sverige av företag i Förenade kungariket, säger finansmarknadsminister Per Bolund. 

I nuläget har det identifierats ett behov av att tillåta företag som hör hemma i Förenade kungariket att under en övergångsperiod efter landets utträde ur EU fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder som de ingått avtal med före utträdet. Syftet med undantaget är att undanröja risken för ett avbrott i tillgången till finansiella tjänster som behövs för hantering av derivatkontrakt som svenska företag har ingått med en motpart i Storbritannien.

Förslaget har betydelse endast om Storbritannien skulle lämna EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats mellan parterna, en så kallad hård Brexit.