Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer och EU:s budget på ministermöte

Publicerad

EU-minister Hans Dahlgren träffade 19 februari sina kollegor från EU-länderna för att diskutera rättsstatens ställning i Ungern och Polen samt EU:s långtidsbudget. De förberedde också Europeiska rådets möte i mars.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

EU-ministrarna inledde mötet med att höra ordförandelandet Rumänien som rapporterade om de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. EU-ministrarna fick sedan möjlighet att ge sin syn på upplägget av den kommande förhandlingen och ge sin syn på långtidsbudgeten.

- Vi vill ha ett tak på budgeten så att den inte expanderar alltför mycket och se till att vi får en rättvis fördelning av avgiften, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Rättsstatens ställning i Polen och Ungern

Ministrarna fick också en uppdatering om om läget vad gäller artikel 7-förfarandet mot Polen och om situationen i Ungern. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel
7(1).

- Alla medlemsstater i den här unionen måste respektera de grundläggande principerna för hur rättsstaten ska fungera. Det har alla medlemsländer förbundit sig att göra och då måste vi insistera på att det fullföljs, sade EU-minister Hans Dahlgren innan mötet.

EU-kommissionen lade i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

Förberedelser inför Europeiska rådet och Agenda 2030

På mötet förberedde EU-ministrarna också det kommande mötet i Europeiska rådet 21–22 mars, då stats- och regeringscheferna möts. Frågor som kan komma upp på Europeiska Rådets möte är externa relationer, ekonomiska frågor, migration, klimat och brexit.

EU-ministrarna behandlade även EU-kommissionens reflektionspapper om hur EU ska bli hållbart 2030 för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Med pappret vill EU-kommissionen skapa allmän debatt och ge input till nästa EU-kommissions prioriteringar.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Hans Dahlgren, EU-minister
- Vi vill ha ett tak på budgeten så att den inte expanderar alltför mycket och se till att vi får en rättvis fördelning av avgiften, sade EU-minister Hans Dahlgren efter att EU:s ministerråd för allmänna frågor diskuterat EU:s långtidsbudget. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 19 februari