Artikel från Miljödepartementet

Snabba på klimatarbetet och förbättra människors vardag genom den gröna omställningen

Publicerad

Hör miljö- och klimatminister samt vice statminister Isabella Lövin berätta om sitt ansvarsområde, sina prioriteringar och de utmaningar som väntar under mandatperioden.

Möt statsråden i Sveriges regering

Hör statsråden i Sveriges nya regering berätta om sina områden och prioriteringar samt vilka utmaningar som väntar under mandatperioden.