Stabilitet gällande försvarets framtida inriktning

Publicerad

Öka militär förmåga och byggandet av ett totalförsvar där det civila försvaret ska stödja det militära och skapa en starkare civil beredskap. Hör försvarsminister Peter Hultqvist om regeringens prioriteringar och behovet av en bred politisk uppgörelse på försvarsområdet inför den nya mandatperioden.