Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Syrien och Venezuela på utrikesministermöte

Publicerad

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina EU-kollegor i Bryssel den 18 februari ska de behandla EU:s relationer till Ukraina och situationen i Syrien. Utrikesministrarna kommer även att diskutera situationen på Afrikas horn och i Venezuela.

Aktuella frågor på utrikesområdet

EU:s höga representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini, kommer som vanligt att inleda mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna gång förväntas Mogherini kommentera situationen i Demokratiska Republiken Kongo, Jemen och genomförandet av Prespaavtalet mellan Grekland och Makedonien samt det kommande toppmötet mellan EU och Arabförbundet i Egypten 24–25 februari.

Ukraina

På mötet kommer ministrarna att ha en bred diskussion om EU:s relationer till Ukraina med fokus på reformarbetet i landet. Diskussionen kommer även att beröra hur Ukraina påverkas av Rysslands aggression och hur EU kan stötta Ukraina.

Regeringen anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera och tillämpa de sanktioner man kommit överens om mot Ryssland. Regeringen stöttar Ukraina i det ambitiösa reformarbetet, till exempel att bygga en oberoende och effektiv rättsstat, bekämpa korruptionen och ge medier och civilsamhället möjlighet att arbeta fritt.

Syrien

Inför den internationella givarkonferensen som EU står värd för ska utrikesministrarna diskutera situationen i Syrien. Givarkonferensen har fokus på humanitärt stöd och äger rum i mitten av mars.

Regeringen anser att situationen i Syrien är oroande och kommer fortsatt att arbeta för att EU ska ha en sammanhållen linje och inte normalisera relationen med den syriska regimen. Regeringen vill också att EU ska arbeta för att undvika en militär upptrappning i de nordöstra delarna av landet.

Afrikas horn

Den höga representanten Federica Mogherini besökte nyligen regionen. På mötet inleder Mogherini diskussionen med att rapportera från resan. Utrikesministrarna kommer sedan att behandla situationen på Afrikas horn utifrån Mogherinis rapport.

Regeringen välkomnar en diskussion om utvecklingen på Afrikas horn, som ju präglats av fredsprocessen mellan Etiopien och Eritrea. Fredsprocessen har skapat nya förutsättningar för ett ökat regionalt samarbete och regeringen anser att EU även i fortsättningen ska stötta både fredsprocessen, samarbete mellan länderna på Afrikas horn samt statsbyggnadsprocessen i Somalia.

Venezuela

Utrikesministrarna kommer under lunchen att beröra situationen i Venezuela och diskutera vägen framåt efter kontaktgruppens första möte.

Den politiska och den ekonomiska situationen i Venezuela är mycket oroande anser regeringen, liksom situationen för de mänskliga rättigheterna. Inom EU finns en bred enighet om att krisen behöver en politisk och fredlig lösning. För att skapa förutsättningar för detta har en internationell kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen har föreslagit ett antal konkreta steg mot en lösning på krisen, till exempel fria och rättvisa val. Kontaktgruppen har också diskuterat den allvarliga humanitära situationen i landet och därefter ökat det humanitära stödet.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om utrikesrådets möte