Artikel

Arbetsmiljöstrategin på två minuter

Publicerad

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under de närmaste fem åren. Filmen är framtagen i samband av lanseringen av arbetsmiljöstrategin i februari 2016.