Brexit och EU:s långtidsbudget på EU-ministermöte

Brexit och EU:s långtidsbudget är några punkter på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på tisdag 19 mars. EU-ministrarna kommer också att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren står framför journalister som intervjuar honom.
EU-minister Hans Dahlgren ska diskutera EU:s långtidsbudget med sina EU-kollegor på tisdag. Foto: EU-representationen

Brexit

Det brittiska parlamentet röstade 14 mars för att förlänga fristen för när Storbritannien måste lämna EU. Utan förlängning sker utträdet den 29 mars. Stats- och regeringscheferna kommer att ta ställning till en eventuell begäran om förlängning på det kommande mötet i Europeiska rådet 21–22 mars.

På mötet i allmänna rådet kommer EU-ministrarna att förbereda diskussionen i Europeiska rådet.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Ordförandelandet Rumänien förväntas inleda mötet med att sammanfatta läget i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027. Detta både vad gäller den övergripande förhandlingen om budgeten och de horisontella frågorna samt förhandlingen område för område som omfattar alla EU-budgetens olika program, det vill säga Horisont Europa, Erasmus+, regional- och socialfonden med flera.

För att kunna hantera en så pass omfattande förhandling som MFF-förhandlingen sker diskussionen sedan årsskiftet med utgångspunkt i ett samlat förhandlingsdokument som innehåller alla viktiga frågeställningar och förhandlingsalternativ. Planeringen från det rumänska ordförandeskapet är att allmänna rådet vid varje möte ska ta ställning till olika delar av förhandlingsdokumentet. På tisdag ska EU-ministrarna enligt planen få ge sin syn på utgifterna för klimat och migration. 

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om MFF och arbetar bland annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska storleken på budgeten och bevaka att den andel Sverige ska betala inte ökar. Regeringen vill även ha en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning genom minskade anslag till jordbruksstöd och strukturfonder.

Förberedelser inför Europeiska rådets nästa möte

EU-ministrarna kommer också att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna möts. De kommer antagligen ta upp brexit, jobb, tillväxt och konkurrenskraftsfrågor och den europeiska terminen för ekonomisk–politisk samordning. Stats- och regeringscheferna kommer sannolikt också följa upp sitt förra möte då de diskuterade den inre marknaden, digitalisering och industripolitik.

Europeiska rådet kommer också att förbereda det kommande EU-Kinamötet samt följa upp arbetet mot desinformation inför EU-valet i maj.

Europeiska terminen

Avslutningsvis kommer EU-ministrarna att diskutera en rapport om arbetet med 2019 års europeiska termin för ekonomisk-politisk samordning. De kommer också att behandla en färdplan för terminen samt en rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet inför Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 

 

 

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.