Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och inre marknaden på EU-toppmöte

Publicerad

Brexit dominerade mötet när statsminister Stefan Löfven träffade sina kollegor i Bryssel den 21 mars. I dag ska EU-ländernas stats- och regeringschefer ta upp EU:s långsiktiga klimatstrategi och diskutera jobb, tillväxt och konkurrenskraft.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Unde första mötesdagen diskuterade EU-ledarna brexit, Storbritanniens utträde ur EU.

– Jag har precis avslutat ett nästan åtta timmar långt möte med de övriga stats- och regeringscheferna om brexit. Vi kom överens om att ge Storbritannien en förlängning till den 22 maj under förutsättning att utträdesavtalet godkänns av det brittiska underhuset nästa vecka. Om det inte godkänns ska britterna senast den 12 april presentera en plan för hur de vill ta processen vidare, sa statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Statsministern betonade vikten av att fortsätta arbeta för ett ordnat utträde ur EU för britterna.

– Man måste förstå vad ett avtalslöst utträde faktiskt betyder för enskilda medborgare. 100 000 svenska medborgare bor i Storbritannien och ungefär 20 000 britter bor Sverige. Ett avtalslöst utträde kommer att ställa till stora problem för företagen och därmed vår export. Det är stora ekonomiska värden på spel, det handlar om mediciner, om flygtillstånd, det är alltså en mängd olika frågor som måste lösas, sa statsminister Stefan Löfven.

EU-ledarna upprepade att det inte kan bli fråga om att omförhandla utträdesavtalet som EU och Storbritannien enades om i november 2018.

EU:s relationer med Kina

På mötet idag ska EU-ledarna förbereda EU-toppmötet med Kina den 9 april. Handel, mänskliga rättigheter och utrikesfrågor står på dagordningen för mötet med Kina.

Jobb, tillväxt, konkurrenskraft och klimat

Idag ska stats- och regeringscheferna också diskutera jobb, tillväxt och konkurrenskraft i EU i samband med att de uppmärksammar att den inre marknaden firar 25 år.

EU-ledarna ska även ta upp EU:s långsiktiga klimatstrategi och desinformation inför valet till Europaparlamentet i maj.
Mötet i Europeiska rådet den 21– 22 mars är det första av fyra planerade möten 2019.

Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om europeiska rådets möte 21-22 mars

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.