Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och inre marknaden på toppmöte

Publicerad

På EU-toppmötet 21-22 mars kom statsminister Stefan Löfven och hans EU-kollegor överens om att erbjuda Storbritannien en förlängning till 22 maj med villkoret att brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet nästa vecka. Stats- och regeringscheferna tog även upp EU:s långsiktiga klimatstrategi och EU:s relation med Kina.

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Första mötesdagen diskuterade EU-ledarna Storbritanniens utträde ur EU.

– Jag har precis avslutat ett nästan åtta timmar långt möte med de övriga stats- och regeringscheferna om brexit. Vi kom överens om att ge Storbritannien en förlängning till den 22 maj under förutsättning att utträdesavtalet godkänns av det brittiska underhuset nästa vecka. Om det inte godkänns ska britterna senast den 12 april presentera en plan för hur de vill ta processen vidare, sa statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Statsministern betonade vikten av att fortsätta arbeta för ett ordnat utträde ur EU för britterna.

– Man måste förstå vad ett avtalslöst utträde faktiskt betyder för enskilda medborgare. 100 000 svenska medborgare bor i Storbritannien och ungefär 20 000 britter bor Sverige. Ett avtalslöst utträde kommer att ställa till stora problem för företagen och därmed vår export. Det är stora ekonomiska värden på spel, det handlar om mediciner, om flygtillstånd, det är alltså en mängd olika frågor som måste lösas, sa statsminister Stefan Löfven.

EU-ledarna upprepar att det inte kan bli fråga om att omförhandla utträdesavtalet som EU och Storbritannien enades om i november 2018.

EU:s relationer med Kina

På mötet förberedde EU-ledarna också det kommande EU-toppmötet med Kina den 9 april. Stats- och regeringscheferna hade en bred diskussion om EU:s relationer med Kina. EU-ledarna betonade vikten av partnerskap och att hitta samarbetsområden med Kina samtidigt som man behöver bevaka Europas intressen inom handel och investeringar, till exempel genom att säkerställa rättvisa spelregler.

Även inom säkerhetsområdet framhöll stats- och regeringscheferna att EU måste värna sina intressen, exempelvis när det gäller känslig infrastruktur.

Jobb, tillväxt, konkurrenskraft och klimat

På mötets andra dag uppmärksammade EU-ledarna och stats- och regeringscheferna från Norge, Island och Lichtenstein att den inre marknaden har firat 25 år.

Diskussionen fortsatte sedan på temat jobb, tillväxt och konkurrenskraft. EU-ledarna betonade vikten av en välfungerande inre marknad där det finns utvecklingsmöjligheter för exempelvis tjänsteföretag och digitalisering. De betonade också värdet av fri och rättvis konkurrens, en stark inre marknad och ett öppet regelbaserat världshandelssystem.

EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU-ledarna framhöll sitt starka stöd för Parisavtalet från 2015. I Parisavtalet har EU-länderna åtagit sig att ta fram en långsiktig klimatstrategi för att minska utsläppen av växthusgaser till 2020. Dagens diskussion är ett första steg i det arbetet.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.

 

 

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om Europeiska rådets möte 21-22 mars

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.