Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Erkännande av brittiska yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården vid avtalslöst brexit

Publicerad

Hälso- och sjukvårdspersonal inom reglerade yrken med brittiska yrkeskvalifikationer kommer kunna få dem erkända i Sverige på samma sätt som i dag – även vid ett avtalslöst brexit. Förutsättningen är att ansökningen har kommit in till Socialstyrelsen före ett eventuellt utträde.

– Ett avtalslöst brexit ska inte drabba enskilda med meriter från Storbritannien som sökt om legitimation i Sverige. Därför säkrar vi nu upp möjligheten för exempelvis läkare och sjuksköterskor med yrkeskvalifikationer från Storbritannien att få sin utbildning automatiskt erkänd vid ansökan om svensk legitimation eller bevis om specialistkompetens, säger socialminister Lena Hallengren.

Den som har utbildning och andra yrkeskvalifikationer från ett annat EU/EES-land än Sverige har rätt att få dessa kvalifikationer erkända i Sverige enligt EU:s så kallade yrkeskvalifikationsdirektiv. För vissa av yrkena på hälso- och sjukvårdsområdet, till exempel läkare och sjuksköterskor, gäller att yrkeskvalifikationer ska erkännas automatiskt – alltså utan någon närmare prövning. 

Om Storbritannien lämnar EU utan något avtal kommer en ansökan om legitimation eller bevis om specialistkompetens att prövas på samma sätt som övriga ansökningar från personer med yrkeskvalifikationer från tredje land. Detta skulle innebära en längre och krångligare process, särskilt för dem som idag får ett automatiskt godkännande.

För att mildra effekterna av ett avtalslöst utträde ska Socialstyrelsen även i fortsättningen pröva ansökningar från dem med brittiska yrkeskvalifikationer enligt bestämmelserna i yrkeskvalifikationsdirektivet. Förutsättningen är att ansökningen har kommit in till myndigheten före ett eventuellt utträde.