Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Feministisk politik ska göra skillnad i människors liv och vardag

Sedan den 21 januari 2019 har Sverige en ny feministisk regering.
– Med vår politik ska vi bygga ett samhälle där alla människor har samma värde, samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och där kön inte begränsar någon, säger statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Porträttbild av statsminister och jämställdhetsministern
–Jämställdhet är en rättvisefråga. Vi ser ojämställdheten som råder mellan kvinnor och män som ett samhällsproblem. Och där kan politiken skapa förändringar, säger statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Ett mer jämställt samhälle

– Nu fortsätter vi med stolthet och kraft att bygga ett jämställt samhälle för alla, ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar får leva sina liv till dess fulla potential och där ingen hålls tillbaka. Så skapar vi ett starkare samhälle och tryggare Sverige, säger Stefan Löfven.

Regeringen ska fatta beslut och genomföra politik som ger nya möjligheter för de som bor i Sverige. Regeringens samlade politik ska omfördela makt och resurser för ett mer jämställt samhälle, målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

En fråga om mänskliga rättigheter

Jämställdhet är också en fråga om mänskliga rättigheter. Med ett tydligt jämställdhetsperspektiv i politiken vill regeringen nå längre i samhällsutvecklingen på alla områden. Jämställdhet är en del av lösningen för de samhällsutmaningar Sverige står inför. För att klara utmaningarna på arbetsmarknaden, i etableringen, skolan och vården måste regeringen förstå och beakta de behov och villkor som råder för kvinnor, män, flickor och pojkar.

– För att komma längre och ta nya steg kommer regeringen fortsätta inkludera jämställdhetsperspektivet i allt vårt arbete, och fortsätta att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgeten. En feministisk regering fördelar resurser och fattar beslut som leder till jämställdhet, säger Stefan Löfven och Åsa Lindhagen.

Alla ministrar driver feministisk politik

– Jag är stolt över att vara jämställdhetsminister i en feministisk regering, med övergripande ansvar för jämställdhetspolitiken. Men arbetet drivs av alla mina statsrådskollegor, egentligen har Sverige inte bara en jämställdhetsminister, utan 22. Alla statsråd i regeringen bedriver en feministisk politik inom sina politikområden, säger Åsa Lindhagen.

Att vara en feministisk regering betyder att regeringen vill göra skillnad i människors liv och vardag. Regeringen kommer att ta krafttag mot våld och förtryck, och ska förebygga och motverka både mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Barn och unga ska leva trygga liv, i skolan och hemma. Regeringen fortsätter också arbetet för kvinnors ekonomiska egenmakt, och mot kvinnors ohälsa. Integrationen av kvinnor och män som kommer till Sverige ska fungera bättre. Regeringen vill ha en feministisk integration med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.