Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola

Publicerad

Vid ett avtalslöst utträde kommer de barn och ungdomar som med anledning av Storbritanniens medlemskap i EU har haft rätt till utbildning till följd av EU-rätten, som inte är folkbokförda i Sverige och som inte omfattas av någon undantagsbestämmelse omedelbart att förlora sin rätt till utbildning enligt skollagen. Regeringen har därför fattat beslut om ändringar i skolförfattningarna så att dessa barn och ungdomar under en övergångsperiod om ett år ska kunna få fortsatt rätt till utbildning enligt EU-rätten.

Gruppen i fråga har de senaste åren utgjorts av ca 10 barn och ungdomar. Bestämmelserna omfattar även bl.a. barn som efter utträdet ansluter sig till en förälder som hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige senast dagen före utträdet.  

Bestämmelserna träder i kraft den 30 mars 2019 men är utformade så att de inte tillämpas förrän efter utträdet, även om det sker vid ett senare tillfälle. Om det träffas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU efter att förordningen har trätt i kraft har det avtalet företräde framför förordningen eftersom EU-rätten är överordnad den nationella rätten.