Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern lyfter samtyckeslagen på toppmöte om flickors och kvinnors rättigheter

Publicerad

Åsa Lindhagen leder Sveriges delegation vid FN:s kvinnokommissions 63:e möte, CSW, i New York 11 - 22 mars. Årets tema sociala trygghetssystem ska belysa globala utmaningar om jämställdhet.

 • Jämställdhetsminstern talar från FN:S generalförsamling.

  –Jämställdhet är en grundläggande fråga om mänskliga rättigheter, demokrati och social rättvisa. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger Åsa Lindhagen i sitt tal från FN:s generalförsamling.

  Foto: Nicole Goufas

 • Fem kvinnor står på en scen och håller i affisher.

  –När det finns krafter som försöker omintetgöra landvinningarna inom jämställdhet är det viktigt att vi med gemensamma krafter kan agera för att fortsätta göra framsteg, säger Åsa Lindhagen. Här tillsammans med de nordiska ministrarna för jämställdhet.

  Foto: Pontus Höök

 • Porträttbild av Åsa Lindhagen

  –Sveriges feministiska regering säkerställer att jämställdhetsperspektivet genomsyrar alla politiska beslut på alla nivåer, såväl nationellt som internationellt, säger Åsa Lindhagen.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Ministrar står runt ett bord. Åsa Lindhagen undertecknar ett papper.

  Åsa Lindhagen och de nordiska ministrarna för jämställdhet undertecknar en deklaration för Agenda 2030 som överlämnas till direktören för UN Women, Phumzile Mlambo.

  Foto: Pontus Hook

Globala utmaningar om jämställdhet

Commission on the Status of Women (CSW) är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors situation. FN:s medlemsländer ska via förhandlingar komma överens om gemensamma slutsatser för att stärka kvinnors rättigheter i en rad frågor. I delegationen ingår politiker och tjänstemän från Regeringskansliet och riksdagen samt flera myndigheter och civilsamhällesorganisationer.

– Jämställdhet är grundläggande för mänskliga rättigheter, demokrati och social rättvisa. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger Åsa Lindhagen.

Seminarium om samtyckeslagen och familjeplanering

Jämställdhetsministern talar i FN:s generalförsamling men är också värd för ett seminarium i samarbete med She Decides rörelsen på temat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Vi fortsätter vårt omfattande stöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, såväl normativt som ekonomiskt. Sverige finansierar till exempel insatser för laglig abort, preventivmedel och sexualkunskap, säger Åsa Lindhagen.

Sverige arrangerar också ett seminarium som handlar om sexualbrottslagstiftning och berättar om Sveriges nya samtyckeslag.

– Vi kommer att informera om den nya sexualbrottslagstiftningen och en informationskampanj som är kopplad till den. Lagstiftningen bygger på samtycke och framhäver det självklara i att sex som inte är frivilligt är olagligt.  Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för min regering. säger Åsa Lindhagen.

Feministisk regering

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och internationella arbete.

En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar i vägval och i tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet och att jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte enbart ett politikområde utan ett tankesätt som måste påverka all politik.

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.