Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Kina, Jemen och Moldavien på EU:s utrikesråd

Publicerad

EU:s framtida relation med Kina och situationen i Jemen och Moldavien är några av de frågor som EU:s utrikesråd behandlar 18 mars. På mötet träffar utrikesminister Margot Wallström EU-ländernas utrikesministrar.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd 18 mars. Mötet handlar bland annat om EU:s relationer med Kina och om den svåra situationen i Jemen. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Federica Mogherini kommentera situationen i Venezuela och att det nu är fem år sedan början av Rysslands olagliga annektering av Krim.

EU:s framtida relation med Kina

Inför EU-Kinatoppmötet 9 april kommer EU:s utrikesministrar att ha en framåtblickande diskussion om EU:s relation till Kina.

För regeringen är det viktigt att EU är enigt i sin relation till Kina men EU bör också utgå från sina egna intressen. Kina får allt större inflytande i flera frågor som påverkar EU-arbetet, till exempel handel-, klimat-, miljö-, cyberfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

För att möta inflytandet anser regeringen att EU bör framhålla vikten av det multilaterala systemet och det internationella handelssystemet med WTO som grund. EU bör också ta upp de mänskliga rättigheterna i dialog med Kina.

Moldavien

Utrikesministrarna kommer att följa upp den politiska situationen i Moldavien efter parlamentsvalen i landet 24 februari i år.

Regeringen välkomnar att Moldavien är uppe för diskussion och kommer att arbeta för att EU sänder ett budskap till Moldavien som betonar vikten av en transparent och demokratisk regeringsbildningsprocess. EU bör också uppmana Moldavien att följa de åtaganden landet gjort i associeringsavtalet med EU, till exempel om mänskliga rättigheter.

Jemen

Konflikten i Jemen har pågått sedan mars 2015 och är nu världens största pågående humanitära kris. På mötet kommer utrikesministrarna att diskutera hur EU bäst kan stötta den FN-ledda processen.

Regeringen kommer att arbeta för att EU fortsatt tar en aktiv roll i arbetet med att lösa konflikten.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 18 mars

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 18 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.