Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från

Klimatstrategi i fokus på EU-möte om energi

Publicerad

Hur ska energisektorn bidra till EU:s långsiktiga klimatstrategi? Den frågan stod i fokus när EU:s energiministrar diskuterade klimatstrategin på energirådet den 4 mars. Ministrarna kom också överens om att EU borde ställa högre krav på däckmärkning.

Mål om nollutsläpp 2050

Enligt Parisavtalet ska alla som skrivit under avtalet ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i det förslag som EU-kommissionen tagit fram för EU:s räkning är att nå nettonollutsläpp till 2050. I dag står energiutsläpp för 75 procent av det totala utsläppet.  Förslaget diskuterades på energirådsmötet och då framförallt med fokus på hur energisektorn kan bidra till målet. Regeringen anser att det är centralt att energiomställningen sker så snabbt som möjligt.

– Att nå nettonollutsläpp innan 2050 är nödvändigt, både miljömässigt och ekonomiskt. Det finns länder som är oroliga över att detta skulle kunna drabba deras ekonomi, men det går att nå nettonollutsläpp och samtidigt utveckla ekonomin, säger energiminister Anders Ygeman. 

Enligt klimatstrategin kan EU nå målet om nettonollutsläpp bland annat genom att öka energieffektiviseringen, öka andelen förnybar energi, utveckla nätinfrastruktur och öka användningen av elfordon till transporter. Anders Ygeman menar att Sverige här fungerar som ett föregångsland.

– Sverige är ett positivt exempel. Vi har lyckats att minska våra utsläpp samtidigt som den ekonomiska utvecklingen har ökat.

Beslut om hårdare krav på däckmärkning

På mötet beslutade EU:s energiministrar också om hårdare kvar på däckmärkning. De nya kraven handlar bland annat om att företag måste redovisa hur bra däcken presterar på is och snö. Energiministrarna beslutade om en allmän inriktning, vilket innebär att energiministrarna endes om förslaget inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

– Det har varit viktigt för oss naturligtvis eftersom vi ofta har den här typen av förhållanden. Högre krav är bra, både för konsumenter och för konkurrensen, säger energiminister Anders Ygeman. 

Anders Ygeman representerade Sverige på rådsmötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet den 4 mars

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.