Militärövningar i norr förbättrar förmågan att samverka med andra

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den svenska arméövningen Northern Wind den 19 mars. Under Northern Wind övas bland annat förmågan till nationellt försvar och att lösa stridsuppgifter i brigadstorlek med underställda utländska förband. Det finsk-svenska samarbetet är en viktig del då finska soldater kommer att ingå i den svenska brigaden.

 • Peter Hultqvist hälsar på tre norska soldater framför ett vitt kamouflagenät. I bakgrunden ett snötäckt fält och ett skogsbryn.

  Peter Hultqvist hälsar på tre norska soldater som deltar i arméövningen Northern Wind. En svensk brigad förstärkt med finska soldater övar nationellt försvar. Motståndaren består av den norska Brigad nord, där också amerikanska brittiska marinsoldater ingår.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • Peter Hultqvist talar med en grupp finska soldater som står brevid ett stridsfordon på snöig skogsväg.

  Försvarsminister Peter Hultqvist träffar finska värnpliktiga från en mekaniserad luftvärnspluton under arméövningen Northern Wind.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • Peter Hultqvist blir orienterad om övningen i rum med svenska soldater, kartor på bordet och kommunikationsutrustning längs väggarna.

  Sven-Eric Lantz går igenom det taktiska läget för bataljon Viktor Niklas med försvarsminister Peter Hultqvist under arméövningen Northern Wind.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Arméövningen Northern Wind genomförs i norra Sverige under senare delen av mars. Totalt deltar cirka 10 000 personer i övningen som Sverige genomför tillsammans med Finland, Norge, USA och Storbritannien.

Genom att öva med andra nationer ökar också förmågan att ge och ta emot stöd från utländska förband, det så kallade värdlandsstödet . Det finsk-svenska samarbetet är särskilt viktigt och en finsk bataljonsstridsgrupp ingår i den svenska brigaden.

- Svenska förbands förmåga höjs genom att öva stora förband. Säkerhet byggs tillsammans med andra och Northern Wind är ett exempel på en övning som både stärker stridsförmågan och förmågan att ge och ta emot stöd från andra länder, säger Peter Hultqvist.

Flygvapenövning 2019

Samtidigt som Northern Wind pågår genomförs också Flygvapenövning 2019 i norra Sverige och norra Finland. Övningen syftar till att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och att använda alternativa flygbaser under vinterförhållanden.

Svenska Jasplan kommer även att utgå från Finland och tillsammans med finskt stridsflyg spela högteknologisk motståndare i övningen. Att Finland deltar övningen är ett led i det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland och utvecklar respektive lands militära förmåga.