Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Miljöministrar kom överens om regler för dricksvattenkvalitet

Publicerad

För att avgöra kvaliteten på dricksvatten i EU ska medlemsländerna mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet. Det var ett av de beslut som EU:s miljöministrar kom överens om på miljörådet den 5 mars. Miljöministrarna diskuterade också EU:s långsiktiga klimatstrategi.

Isabella Lövin står i ett mötesrum med människor i bakgrunden som pratar.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin vill driva på arbetet med en långsiktig klimatstrategi för EU. Foto: EU-representationen

Beslut om dricksvattenkvalitet

Kvalitet på dricksvatten mäts med hjälp av flera parametrar. Förslaget som miljöministrarna enades om innebär att en del av de parametrarna ändras eller tas bort. Nya parametrar ska ersätta de som tas bort, framöver ska man mäta perflourerade föreningar, uran och vissa hormonstörande ämnen. Förslaget handlar också om hur risker ska hanteras i distributionssystemet innan det når konsumenterna via vattenkranen och regler för material som kommer i kontakt med dricksvatten.

– Förslaget är ett steg i rätt riktning för att alla människor i EU ska få tillgång till rent vatten. Jag framförde dock på mötet att den svenska regeringen fortfarande tycker att reglerna behöver bli tydligare, till exempel att det rör sig om minimikrav, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Miljörådets beslut var en allmän inriktning om dricksvattendirektivet, vilket innebär att miljöministrarna enades om kompromissförslaget inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

Diskussion om klimatstrategin

På mötet diskuterade miljöministrarna också EU-kommissionens förslag till klimatstrategi.

– Vi driver på stenhårt för att det ska bli en bra klimatstrategi, den måste vara i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet, säger Isabella Lövin.

I Parisavtalet från 2015 uppmanas alla som skrivit under avtalet att utarbeta strategier och skicka in dem till FN senast 2020. Målet i det förslag som EU-kommissionen tagit fram för EU:s räkning är att nå nettonollutsläpp till 2050. Enligt förslaget kan EU nå målet bland annat genom att öka energieffektiviseringen, fasa ut fossila bränslen, öka användningen av elfordon till transporter, använda teknik för att minska utsläppen och skapa metoder för att fånga in och lagra koldioxid. EU-kommissionens förslag till långsiktig klimatstrategi kommer att diskuteras på många olika ministerråd i vår. När exakt medlemsländerna kan besluta om strategin går dock inte helt att förutspå.

– Helst skulle jag vilja att EU redan till FN:s stora klimattoppmöte i september skulle kunna säga till världen att vi har en långsiktig strategi för att få ner utsläppen till noll till 2050. Men om vi trycker på för hårt finns det risk att vissa länder slår bakut och att vi då får en sämre strategi. Därför ser jag hellre att det får ta längre tid och att vi får en bra och ambitiös klimatstrategi, säger Isabella Lövin.

Isabella Lövin representerade Sverige på miljörådets möte i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.