Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Artikel

Ministrar ska diskutera energisektors roll i klimatstrategin

Publicerad

När energiminister Anders Ygeman träffar sina EU-kollegor den 4 mars ska de diskutera hur energisektorn kan bidra till EU:s långsiktiga klimatstrategi. Energiministrarna ska också besluta om däckmärkning.

Energiministrarna ska diskutera klimatstrategi

Enligt Parisavtalet från 2015 ska alla som skrivit under avtalet ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Kommissionen har därför tagit fram ett meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU som ska skickas in till FN innan 2020. Målet i den långsiktiga strategin är att nå nettonollutsläpp till 2050. Enligt kommissionens förslag kan EU nå målet bland annat genom att öka energieffektiviseringen, öka andelen förnybar energi, utveckla nätinfrastruktur och öka användningen av elfordon till transporter.

Energiutsläpp står för 75 procent av det totala utsläppet. Regeringen anser därför att det är centralt att energiomställning sker så snabbt som möjligt. Energiomställningen har stor potential att skapa jobb och tillväxt samtidigt som EU:s konkurrenskraft förbättras i världsekonomin. Det är också viktigt att hitta gemensamma lösningar inom EU för utsläpp inom transportsektorn och för att stärka den energiintensiva industrins globala konkurrenskraft.

Ministrar ska besluta om däckmärkning

I maj förra året presenterade EU-kommissionen ett förslag på en ändrad däckmärkningsförordning. Skillnaden mot den nuvarande lagstiftningen är att kraven på däckmärkningen blir högre. De nya kraven handlar bland annat om att företag måste redovisa hur bra däcken presterar på is och snö. Förslaget handlar också om hur däcken ska presenteras när de säljs på distans och hur däcken ska märkas vid försäljning för tung trafik.

Regeringen tycker att förslaget är bra och ligger i linje med svenska prioriteringar. På mötet kommer ministrarna sannolikt att besluta om en allmän inriktning om förordningen. Det innebär att energiministrarna enas om förslaget inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

Lägesrapport om gasmarknaden

Under mötet kommer ordförandelandet Rumänien också att ge en lägesrapport om gasmarknadsdirektivet och om förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Energiminister Anders Ygeman representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i energirådet den 4 mars

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i energirådet