Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Peter Hultqvist talade på försvarsministermöte i FN

Publicerad

Den 28–29 mars deltog försvarsminister Peter Hultqvist på FN:s möte om fredsfrämjande insatser i New York. Mötet handlade om hur FN:s fredsfrämjande arbete ska drivas vidare och förbättras och vad medlemsstaterna kan bidra med för resurser till insatserna.

 • Peter Hultqvist i talarstolen i FN:s generalförsamling.

  Peter Hultqvist talade i generalförsamlingen.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • FN:s generalsekreterare António Guterres och försvarsminister Peter Hultqvist.

  FN:s generalsekreterare António Guterres och försvarsminister Peter Hultqvist inför mötet i generalförsamlingen.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • FN:s generalförsamling

  FN-ländernas försvarsministrar samlades i generalförsamlingen i New York.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • Brasiliens försvarsminister Fernando Silva och Peter Hultqvist skakar hand.

  Peter Hultqvist träffade Brasiliens försvarsminister Fernando Silva under FN-mötet i New York

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • Kanadas försvarsminister Harjit Sajjan och försvarsminister Peter Hultqvist.

  Kanadas försvarsminister Harjit Sajjan och försvarsminister Peter Hultqvist överlade under FN-mötet i New York.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Syftet med mötet i New York den 28–29 mars var att generera de resurser som behövs till FN:s fredsfrämjande insatser, samt diskutera generalsekreterare António Guterres initiativ Action for Peacekeeping (A4P) om att förbättra och effektivera insatserna. A4P handlar om att förmå medlemsstaterna att bidra med uniformerad personal till insatserna, att förbättra de utsända förbandens förmåga och skydd av civila i konfliktområdet.

FN är viktigt för svensk säkerhetspolitik

För Sverige är det av stor betydelse att FN och det multilaterala systemet ska vara starkt. Sedan 1948-talet har över 70 000 svenskar gjort FN-tjänst runt om i världen. För närvarande bidrar Sverige till FN:s fredsinsats i Mali (Minusma). Sverige är även med att utveckla FN:s fredsfrämjande verksamhet, exempelvis genom att bidra med experter i framtagandet av handböcker och utbildare för att höja förmågan hos andra truppdeltagande FN-länder i de fredsfrämjande operationerna.

Genom FN bidrar Sverige också till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, och verka för nedrustning och ickespridning av massförstörelsevapen.

- Vi lever i en värld med ökande osäkerhet, där institutioner och relationer vi tidigare ansett vara stabila nu är under ökande press. För Sverige är respekten för internationell rätt grundläggande. Tillsammans måste vi stå upp mot överträdelser av FN-stadgan och arbeta för fred och säkerhet, sa Peter Hultqvist i sitt tal i generalförsamlingen.

Sverige är också drivande i frågor som rör resolution 1325 som syftar till att synliggöra hur kvinnor drabbas av väpnade konflikter, stärka skyddet av kvinnor i dessa sammanhang och öka kvinnors deltagande och inflytande i konfliktförebyggande, krishantering och fredsbyggande.

Möten med FN-företrädare och ministerkolleger
I samband med mötet i FN hade Peter Hultqvist separata möten med flera av sina kolleger och FN-företrädare. Bland andra FN:s generalsekreterare António Guterres, FN:s undersekreterare för fredsbevarande insatser Atul Khare, samt försvarsministrarna från Brasilien, Kanada och Sydafrika. Hultqvist deltog också på ett frukostmöte om kvinnor, fred och säkerhet.