Artikel från Justitiedepartementet

Samarbete om migration och EU:s gemensamma asylsystem på EU-möte

Publicerad

Diskussioner om migration, EU:s gemensamma asylsystem och terrorism var några av frågorna på dagordningen när justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg träffade sina ministerkollegor i Bryssel 7–8 mars.

EU:s gemensamma asylsystem och samarbete om migration med länder utanför EU

Ordförandelandet Rumänien gav inrikes- och migrationsministrarna en lägesrapport över förhandlingsläget för de sju rättsakter som ingår i reformen av det europeiska asylsystemet. Efter mötet sa justitieminister Morgan Johansson:

- Asylreformen lever i allra högsta grad och nu diskuterar vi hur vi ska gå vidare. Sverige står upp för hela paketet och jag är angelägen om att se resultat i alla frågorna.

EU:s migrations- och inrikesministrar diskuterar återkommande situationen på migrationsområdet. På mötet valde det rumänska ordförandeskapet att fokusera diskussionen på EU:s samarbete med länder utanför EU.

Diskussion om EU-arbete mot terrorism

Inrikesministrarna diskuterade vad mer som kan och bör göras för att möta terroristhotet med utgångspunkt i det arbete som gjorts inom EU sedan 2015. De diskuterade även vilka frågor som EU och medlemsländerna bör prioritera och underströk vikten av att genomföra den lagstiftning som EU-länderna beslutat om.

Europeisk gräns- och kustbevakning

Ministrarna fick en lägesrapport om förhandlingarna om förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning. Syftet med förslaget är bland annat att effektivisera gräns- och migrationsförvaltningen vid EU:s yttre gräns.

Fria och rättvisa val och visselblåsardirektivet

Ordförandelandet informerade om vad som gjorts på EU-nivå för att säkra att det kommande valet till Europaparlamentet genomförs på ett fritt, rättvist och öppet sätt.

Ministrarna fick också en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om nya regler för visselblåsare, det vill säga att personer som rapporterar misstänkta överträdelser mot EU-rätten ska vara skyddade mot repressalier.

E-bevis och europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna behandlade även ett förslag till direktiv om juridiska ombud för inhämtning av elektronisk bevisning. Förslaget lades fram samtidigt med ett förslag till förordning om e-bevisning. Det ska göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter inom EU att få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden. För att förenkla samarbetet ska alla berörda tjänsteleverantörer utse en juridisk representant som ska ta emot ordrar om att spara eller lämna ut elektroniska uppgifter som sänds av brottsbekämpande myndigheter. Direktivet kompletterar alltså förordningen.

Ministerrådet antog en allmän inriktning om direktivförslaget. När Europaparlamentet antagit sitt betänkande kan förhandlingarna med Europaparlamentet börja.

Ministrarna fick även information om arbetet med att bygga upp en europeisk åklagarmyndighet som är tänkt att vara i gång till hösten 2020. Sverige deltar inte i samarbetet.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på mötet i Bryssel den 7 mars. Ambassadör Lars Danielsson företrädde Sverige den 8 mars.

Morgan Johansson
Justitieminister Morgan Johansson företrädde Sverige på EU:s ministerråd för juridiska och inrikes frågor 7-8 mars tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg. Foto: EU-representationen
Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg företrädde Sverige på EU:s ministerråd för juridiska och inrikes frågor 7-8 mars tillsammans med justitieminister Morgan Johansson. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet 7-8 mars i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.