Artikel från Finansdepartementet

Skatt på digitala tjänster och europeiska planeringsterminen på Ekofin

Publicerad

Europeiska planeringsterminen, InvestEU och skatt på digitala tjänster står på dagordningen när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel 12 mars inom ramen för Ekofinrådet. Magdalena Andersson företräder Sverige och deltar också i Eurogruppens möte 11 mars.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson deltar i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor 12 mars. Beskattning av digitala tjänster är en av mötesfrågorna. Foto: EU-representationen

Skatt på digitala tjänster

Sedan flera år tillbaka pågår ett internationellt arbete inom ramen för OECD med att motverka så kallad skattebaserosion och förflyttning av vinster. Syftet är att se till att vinster beskattas på den plats där de uppkommer. En stor fråga är var värde skapas i de digitala företagen. OECD:s arbete är avgörande för att nå en global samsyn i frågan. En rapport är att vänta från OECD under 2020.

När förslaget om en skatt på digitala tjänster behandlades senast av Ekofinrådet, 4 december 2018, kunde inte rådet nå en överenskommelse. Det förslag som ligger på bordet inför mötet 12 mars innebär att endast riktad reklam ska beskattas.

Regeringen anser att det är oacceptabelt om företag med hjälp av skatteplanering betalar låg eller ingen skatt alls. EU-kommissionens förslag handlar inte om skatteplanering utan om beskattning som ett resultat av de nya affärsmodeller som har växt fram genom digitaliseringen av ekonomin.

Sammanfattningsvis betyder det att regeringen inte står bakom förslaget till beslut. Regeringen anser också att EU kan fatta beslut först när OECD:s arbete är klart.

Sekretariatet för InvestEU

InvestEU är ett program i förslaget till EU:s budgetram för 2021-2027 med en föreslagen garanti på 38 miljarder euro. Syftet är att mobilisera totalt 650 miljarder euro till investeringar. Regeringen har i förhandlingarna om InvestEU fått gehör för ståndpunkter som handlar om styrning, riskhantering, klimat- och miljöaspekter.

På mötet ska ministrarna diskutera om InvestEU:s sekretariat ska ligga under europeiska investeringsbanken, EIB, eller i EU-kommissionen.
Sekretariatet bör placeras vid EIB för att bäst kunna bygga på strukturer som redan finns där, anser regeringen.

Den europeiska planeringsterminen

Ministrarna ska få en presentation om 2019-års landrapporter och granskningar av medlemsländernas ekonomi. De är grunden för förslag till rekommendationer senare i vår.

För Sveriges del konstaterar EU-kommissionens att ekonomin är stabil efter flera år med stark tillväxt. Liksom tidigare år anser EU-kommissionen att svenska hushåll har en hög skuldsättning och att bostadsmarknaden är övervärderad.

Ekofinrådet ska diskutera de rekommendationer till medlemsländerna från förra året som fokuserade på investeringar i ländernas offentliga förvaltning inom bland annat utbildning, energi, transport och bostäder.

Regeringen välkomnar diskussionen.

I samband med mötet är Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i Eurogruppens möte 11 mars. På Eurogruppsmötet kommer ministrarna diskutera ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i Euroområdet.

 

 

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofins möte 12 mars

Mer om mötet i Ekofin 12 mars

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.