Stöd till företag vid oväntade globala förändringar på EU möte

EU-ländernas social- och sysselsättningsministrar träffas i Bryssel 15 mars för att enas om ett förslag till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Fonden används bland annat till hjälp vid oväntade globala förändringar på arbetsmarknaden. EU:s sociala utveckling efter 2020 och den europeiska planeringsterminen står också på ministrarnas dagordning.

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

EU-kommissionens förslag till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter innehåller bland annat stöd till företag i samband med oväntade, större förändringar på arbetsmarknaden. Detta kan vara effekter av globaliseringen men även följden av digitalisering eller automatisering. Ett förslag är att antal anställda i ett företag som krävs för rätt till stöd minskas från 500 till 250.

Ministrarna ska fatta beslut om rådets position inför förhandlingar med Europaparlamentet.

EU:s sociala dimension efter 2020

Ministrarna ska diskutera EU:s sociala utveckling efter 2020. Målet är att komma fram till vilka aspekter som borde vara centrala i EU:s framtida politik på socialområdet.

Regeringen tycker att samordningen av medlemsländernas sysselsättningspolitik ska fortsätta att ha en central plats i EU-samarbetet. En viktig utgångspunkt i samarbetet är att reglerna och fördelningen av kompetensen mellan EU och medlemsländerna respekteras.

Den europeiska planeringsterminen 2019

Rådet ska ta beslut om den europeiska planeringsterminen för 2019 inom de områden som handlar om sysselsättning och socialpolitik.

Områden som lyfts fram är bland annat behovet av vidareutbildning och omskolning, aktivt åldrande och tillgång till bra barnomsorg för att ge kvinnor bättre tillgång till arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.