40 miljoner för att förstärka kvinno- och tjejjourer

Publicerad

Regeringen avser att satsa ytterligare 40 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att stärka stödet till kvinno- och tjejjourer under 2019. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Ideella kvinno- och tjejjourer gör ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Stärkta insatser för kvinnor och flickor som utsatts för våld är viktiga för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

En majoritet av de jourer som får bidrag arbetar även riktat mot kvinnor och flickor som drabbats av hedersrelaterat våld

Totalt har regeringen nu avsatt 140 miljoner kronor i bidrag till kvinno- och tjejjourer 2019. Syftet med bidraget är att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn samt flickor. Det gäller till exempel rådgivning, samtalsstöd eller samtal, och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och flickor i sina kontakter med myndigheter. Även annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor kan ingå i arbetet.