45 miljoner för stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 45 miljoner kronor avsätts för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Medlen ska bland annat användas för att förstärka det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, stärka kunskaperna på chefsnivå hos relevanta aktörer och stötta kommuner i att utveckla metoder för sitt arbete. Medlen ska också användas för att informera asylsökande barn om deras rättigheter och stärka organisationer som främjar barns rätt till en tillvaro fri från hedersrelaterat våld och förtryck.