50:e mötet mellan försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Jussi Niinistö

Publicerad

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist träffade sin finske kollega Jussi Niinistö i Björneborg den 11 april. Mötet var 50:e gången de båda träffades.

En befälselev i snöuniform briefar försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö på Björneborgs brigad i Säkylä, Finland.
Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö får en genomgång av en befälselev från Björneborgs brigad. Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Det svensk-finska försvarssamarbetet omfattar ett stort antal aktiviteter som bedrivs mellan Sveriges och Finlands marin-, flyg- och markstridskrafter. Under en arbetslunch diskuterade ministrarna hur det bilaterala försvarssamarbetet mellan länderna utvecklats de senaste åren. Sedan de båda ministrarna tillträdde har de träffats 50 gånger i olika sammanhang.

Utöver den nära dialogen och ett långtgående övningssamarbete sker en utveckling av gemensamma förband och samarbete inom luftrumsövervakning. Alternativ marin basering, alternativa landningsbaser för stridsflyg, säker kommunikation, materiel och logistik och personalutbyte är exempel på ytterligare samarbetsområden.

Gemensam operationsplanering

Samarbetet omfattar även gemensam operationsplanering. Målsättningen är att utveckla en förmåga att kunna genomföra gemensamma militära operationer till stöd för finskt och svenskt försvar i fred, kris och krig. Den gemensamma operationsplaneringen är ett komplement till respektive lands nationella försvarsplanering och möjliggör gemensamt militärt agerande under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas i både Sverige och Finland.

Besök på Björneborgs brigad

I samband med mötet besökte försvarsministrarna också Björneborgs brigad i Säkylä. Ministrarna fick en genomgång av brigadens uppgifter och träffade anställda och värnpliktiga. Björneborgs brigad, vars historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet, är ett av åtta utbildningsförband i Finland.

Det svensk-finska försvarssamarbetet är det av Sveriges internationella försvarssamarbeten som går längst. Fördjupningen av samarbetet har skett i flera steg sedan 2014. En viktig utgångspunkt är att Sverige och Finland har ett gemensamt intresse av att verka för stabilitet och förutsägbarhet i vår del av Europa.