Artikel från Kulturdepartementet

Amanda Lind talade vid högtidlighållande av romernas internationella dag

Publicerad

Den 8 april firas romernas internationella dag i hela världen. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind talade på högtidlighållandet av dagen på Folkets Hus i Husby.

– Den romska inkluderingen bygger på att vi jobbar brett. Och för att lyckas måste vi jobba nära människor, sa Amanda Lind.

  • Amanda Lind och Maria Taikon samtalar på en scen

    Maria Taikon från É Romani Glinda och kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

    Foto: Johanna Aschan/Regeringskansliet

  • Amanda Lind sitter med flera personer runt ett bord och samtalar.

    Amanda Lind samtalar med Hans Caldaras, Vanessa Karami och Lovisa Fhager Havdelin samt moderator Lisa Bjurwald vid Teskedsordern.

    Foto: Josefin Sasse/Regeringskansliet

I Husby bjöd É Romani Glinda in till panelsamtal med lokala politiker, samtal om ett nytt rådgivningscenter i Stockholms stad och att lyssna till musik och diskutera livet förr och nu.

Arbetet med nationella minoriteter och romsk inkludering är fortsatt prioriterade frågor för kultur- och demokratiministern och för regeringen. Arbetet behöver förankras och fördjupas där det pågår men också spridas till fler kommuner. Kunskapen om romer, romsk historia och romer som nationell minoritet behöver öka i samhället. Romsk kultur och det romska språket behöver stärkas. Kommuner, myndigheter och andra aktörer ska genomföra sitt arbete tillsammans med romer.

Strategin vi har innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk och civilsamhällets organisering, sa Amanda Lind.

Under dagen besökte kultur- och demokratiminister Amanda Lind även Teskedsordern där hon deltog i ett samtal om romers erfarenheter och insikter om diskriminering, exkludering, hatbrott och utsatthet över tid. Frågor om vad som har förbättrats, vad är detsamma, vilka fördomar romer möter och vad som konkret behöver göras för att förbättra situationen diskuterades.

 

Regeringens arbete med romsk inkludering

”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Så lyder målet för regeringens strategi för romsk inkludering under 2012–2032. För att nå dit krävs insatser på nationell, regional och lokal nivå som involverar romska företrädare.