Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministrarna om brexit, EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer

Publicerad

Förutom brexit är EU:s långtidsbudget på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på tisdag 9 april. EU-ministrarna ska även behandla rättsstatens principer i EU.

Brexit

Det brittiska parlamentet röstade 14 mars för att skjuta upp utträdet ur EU till 30 juni. Europeiska rådet beslutade 21 mars att förlänga tidsfristen till 12 april 2019 om inte underhuset godkände utträdesavtalet. Sedan dess har underhuset röstat ett antal gånger utan att godkänna utträdesavtalet och utan att hitta en väg framåt men premiärminister May har meddelat att hon tillsammans med oppositionen ska försöka hitta ett sätt att godkänna avtalet.

På mötet i allmänna rådet kommer EU-ministrarna att förbereda diskussionen i det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 10 april.

Regeringen anser att det är av högsta prioritet att säkra ett ordnat brittiskt utträde ur EU.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Ordförandelandet Rumänien kommer att inleda mötet med att rapportera om läget i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027. EU-ministrarna kommer sedan att få möjlighet att ge sin syn på förhandlingarna, med fokus på den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s regionalpolitik.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om MFF och arbetar bland annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska storleken på budgeten och att se till att den andel Sverige ska betala inte ökar. Regeringen vill även ha en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning genom minskade anslag till jordbruksstöd och strukturfonder.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

I september röstade Europaparlamentet för ett förslag som innebär att parlamentet uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. På mötet kommer ministrarna att diskutera läget i Ungern.

På mötet kommer EU-kommissionen även att uppdatera EU-ministrarna om läget vad gäller artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikel 7(1) står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Agenda 2030

På mötet kommer EU-ministrarna sannolikt att anta rådslutsatser om Agenda 2030. I slutsatserna betonar ministerrådet att Agenda 2030 ska genomföras ambitiöst inom EU liksom att EU ska ta en ledande roll i det globala genomförandet av Agenda 2030.

EU-kommissionen presenterade nyligen ett så kallat reflektionspapper om hur EU ska bli hållbart 2030 för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Med pappret vill EU-kommissionen skapa allmän debatt och inspirera till förberedelserna av EU:s strategiska agenda 2019–2024 samt ge input till nästa EU-kommissions prioriteringar.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.