För att utveckla välfärden behövs ett starkt samhälle

Socialminister Lena Hallengren berättar om sitt ansvarsområde, sina prioriteringar och de utmaningar som väntar under mandatperioden.