Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern medverkade i försvarsministermöte i London

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 3 april i ett ministermöte i London inom samarbetsformatet Joint Expeditionary Force, JEF. Vid mötet genomfördes bland annat en scenariobaserad diskussion och den kommande JEF-övningen Baltic Protector där Sverige också deltar diskuterades.

Försvarsminister Peter Hultqvist i gruppbild på trappa med övriga försvarsministrar i JEF. I bakgrunden brittiska vaktsoldater med björnskinnsmössor.
Försvarsministrarna i JEF samlades i London den 3 april. Foto: gov.uk

- Mötet blev en väldigt tydlig kvittens på det brittiska intresset för att vara aktiva i Östersjöregionen och i Norden. Det är viktigt att Storbritannien fortsätter att vara med och ta ansvar för säkerheten i Europa och JEF är en del i det ansvarstagandet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

I den scenariobaserade diskussionen övades beslutsfattande och gemensam kommunikation i händelse av en situation som kan kräva en gemensam insats genom att företrädarna för de olika medlemsländerna ställdes inför olika strategiska scenarier.

Sverige deltar i JEF-övning i södra Östersjön

Försvarsministrarna diskuterade också den kommande JEF-övningen Baltic Protector i maj och juni 2019. Baltic Protector är en marin övning som genomförs i Danmark, södra Östersjön och i Baltikum med cirka 3 000 soldater och ett tjugotal stridsfartyg från samtliga JEF-länder. Sverige bidrar med två Visby-korvetter i den andra fasen av JEF-övningen som genomförs inom ramen för marinövningen Baltops 2019 som pågår parallellt.

JEF (Joint Expeditionary Force) är ett brittisklett ramverk som utöver Storbritannien omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna. Vid behov ska styrkan kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats. JEF kan omfatta förband från samtliga stridskrafter. Förbandsenheter väljs och tillförs beroende på vilken insats som ska genomföras. De deltagande nationerna beslutar från fall till fall om och hur de vill delta i en insats.

Genväg