Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Framtidens arbetsmarknad är inte förutbestämd

Publicerad

Den 4 till 5 april 2019 anordnades den nordiska konferensen om framtidens arbete i Reykjavik. Konferensen fokuserade på megatrender som påverkar framtidens arbetsmarknad och de nordiska arbetsmarknadsmodellerna.

Ásmundur Einar Daðason, social-och barnminister i Island och Ylva Johansson arbetsmarknadsminister i Sverige i en paneldiskussion.
Ásmundur Einar Daðason, social-och barnminister, Island och Ylva Johansson arbetsmarknadsminister, Sverige i en paneldiskussion. Foto: Regeringskansliet.

På konferensen presenterades bland annat resultatet av den Globala kommissionens rapport om framtidens arbetsliv som tagits fram på uppdrag av ILO. Även det nordiska forskningsprojektet om framtidens arbete presenterades. Projektet har letts av norska forskningsstiftelsen Fafo tillsammans med 25 forskare från sju nordiska universitet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerade regeringen på konferensen.

- Det som är viktigt att ta fasta på från båda rapporterna är att framtidens arbetsmarknad inte är förutbestämd av megatrender eller teknisk utveckling. Det är tydligt att det är upp till oss politiker, arbetstagare och arbetsgivare att forma den arbetsmarknad som vi vill ha, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Resultaten i rapporterna lyfter även betydelsen av möjlighet till omställning, livslångt lärande, ökad jämlikhet, samt att stärka kollektivavtalen och våra generella välfärdssystem för att möta framtidens utmaningar.

Paneldiskussion om framtidens arbete

Med koppling till de båda rapporterna arrangerades en paneldiskussion med de nordiska arbetsmarknadsministrarna och internationella organisationer. Diskussionen kretsade kring handlingskraft och att gå från ord till handling.

- Istället för att fråga oss hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut behöver vi framförallt fokusera på hur vi ska möta framtiden. Här vill jag lyfta fyra viktiga faktorer. Möjlighet till omställning och parternas roll att främja den, goda arbetsmiljöförhållanden för att orka jobba ett helt liv, fortsatta arbetet för att skapa en mer jämställd arbetsmarknad och rustade välfärdssystem, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Medverkade gjorde Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister i Sverige, Anniken Hauglie, arbets- och socialminister Norge, Ásmundur Einar Daðason, social-och barnminister Island, Guy Ryder, generaldirektör Internationella arbetsorganisationen, Roberto Suarez Santos, generalsekreterare Internationella arbetsgivarorganisationen (IOE) och Sharan Burrow, generalsekreterare Internationella fackliga samorganisationen (ITUC).

Underlag och diskussioner från konferensen kommer att utgöra ett nordiskt bidrag till ILO:s hundraårsjubileum senare i år på ILO:s internationella arbetskonferens i Geneve.