Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

Publicerad

Regeringen anser att Jämställdhetsmyndigheten ska finnas kvar och föreslår i vårändringsbudgeten för 2019 att Jämställdhetsmyndigheten får 40 miljoner kronor till sitt förvaltningsanslag.

Riksdagen beslutade i december 2018 att halvera Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsanslag för 2019 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Riksdagen beslutade även att anslaget för 2019 skulle användas till att avveckla myndigheten till den 31 december 2019. Regeringen anser inte att Jämställdhetsmyndigheten ska avvecklas, utan att myndigheten ska vara kvar. I en extra ändringsbudget till riksdagen i mars 2019 föreslog därför regeringen att anslagets ändamål ska ändras så att det återigen får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter. I vårändringsbudgeten för 2019 föreslår nu regeringen att ytterligare 40 miljoner kronor tillförs Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsanslag.

Strategiskt viktig myndighet

Jämställdhetsmyndigheten har en central roll för att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar ska vara strategiska och få genomslag. Det gäller regeringens samtliga jämställdhetspolitiska mål, om jämställdhet vad gäller makt och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Genom sitt uppdrag kan Jämställdhetsmyndigheten bidra till att regering och riksdag kan få bättre underlag för att kunna ta ställning till inriktning och utformning av jämställdhetspolitiken och till att målen för jämställdhetspolitiken får genomslag.