Artikel från Näringsdepartementet

Klimat och miljö i fokus på möte om EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

EU-ländernas jordbruksministrar träffas den 15 april. De ska då fortsätta förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, GJP, efter 2020. Diskussionerna kommer att handla om miljö- och klimatfrågor med koppling till jordbrukspolitiken.

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige i förhandlingarna om EU:s framtida jordbrukspolitik på möte i EU:s ministerråd i Luxemburg 15 april. Foto: Sveriges EU-representation

Miljö- och klimatfokus i förhandlingarna om GJP

EU-kommissionen presenterade förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018. Sedan dess har förslagets tre förordningar diskuterats vid flera ministermöten.

De innebär bland annat att medlemsländerna får större ansvar för att utforma och genomföra GJP. Varje land ska ta fram en strategisk plan för åtgärder och stödvillkor som visar hur målen för jordbrukspolitiken ska nås. Politiken ska bli mer resultatorienterad och särskilda indikatorer ska styra uppföljningen.

Vid mötet 15 april ska jordbruksministrarna diskutera de delar av förslaget som handlar om miljö och klimat. Det innebär bland annat att ett system där ettåriga miljö- och klimatåtgärder inom ramen för direktstöden införs.

Regeringens ståndpunkter 

Regeringen anser att minskade utgifter, marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling ska vara vägledande i förhandlingarna om GJP efter 2020. Regeringen är positiv till ett flexibelt genomförande av GJP, till ökad resultatorientering och till föreslagna mål. Regeringen vill däremot se ytterligare förenklingar och lägger stor vikt vid förslaget om samordnad granskning.

Regeringen anser att klimat- och miljönyttan behöver förstärkas och utvecklas. Regeringen vill se ett ökat fokus på riktade åtgärder på området och är därför positiv till att fokus på dessa ska öka.

Regeringen anser att framgång på miljöområdet kräver att lantbrukarna är delaktiga i utvecklingen, att åtgärder är effektiva och att medlemensstaterna kan anpassa åtgärder till lokala och regionala förhållanden.

Regeringen påpekar att det är viktigt att stöden utformas så att enskilda medlemsländer inte ska kunna skaffa sig konkurrensfördelar genom lågt ställda klimat- och miljökrav.

EU-agenda för den afrikanska landsbygden

Jordbruksministrarna ska diskutera rapporten En afrikansk-europeisk agenda för omvandling av landsbygden. Rapporten innehåller rekommendationer om hur EU och Afrika tillsammans kan bidra till att stärka en hållbar ekonomisk utveckling i Afrika.

Regeringen välkomnar rapporten och rekommendationerna. Regeringen understryker bland annat vikten av regional handel, hållbar utveckling av värdekedjor och att den privata sektorns roll stärks. Regeringen anser också att lokal förankring är avgörande och att det är positivt att klimat- och miljöaspekter ingår i arbetet.

Regeringen anser att förslaget om en handlingsplan är positivt.

Därtill kommer ordförandeskapet informera om en konferens i Bukarest 5 april om Forskning och innovation inom jordbruket. 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Agrifish-rådet 15 april

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.