Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen bjuder in svenska civilsamhällesorganisationer och näringslivsrepresentanter till Civilsamhällesforum 2019

Publicerad

De gemensamma åtagandena för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet utgör ramverket för samverkan mellan regeringen och civilsamhället. Åtagandena har lagt grunden till en nära dialog och regeringen värnar om att ta arbetet vidare. Regeringen bjuder den 7 maj in till Civilsamhällesforum 2019 för att fortsatt stärka samarbetet.

Forumet utgör ett tillfälle för civilsamhället och regeringen att diskutera bistånds- och utvecklingspolitiska frågor, i syfte att tillvarata civilsamhällesorganisationernas roll och mervärde och tillsammans skapa bättre förutsättningar för att möta globala utmaningar. Med bakgrund av den oroväckande fortsatt negativa trenden av ett krympande utrymme för civilsamhället världen över behandlar årets forum de gemensamma åtagandenas roll i arbetat för demokrati och att motverka det krympande demokratiska utrymmet.

Årets forum svarar även upp mot den ökande vikten av att utveckla synergier mellan utvecklingssamarbetet och andra politikområden. Samverkan och partnerskap mellan regeringen, civilsamhället och näringslivet kommer att diskuteras. Regeringen bjuder därför in civilsamhällesorganisationer och näringslivsrepresentanter till forumet för att tillsammans diskutera dialog och samverkan samt hur vi gemensamt kan bidra till en hållbar global utveckling.

Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och Per Olsson Fridh, Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete kommer att delta under olika segment under dagen. Under eftermiddagen kommer även Johannes Oljelund, Utrikesråd för Internationellt utvecklingssamarbete och Teppo Tauriainen, Utrikesråd för handelsfrågor att delta.

Datum: 7 maj
Tid: kl. 08:30-16:30
Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65.

Arbetar du vid en civilsamhällesorganisation eller är representant för ett företag och är intresserad av att delta eller har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på ud.cso-dialog@gov.se. Vänligen uppge namn och organisation.