Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen tar krafttag för att korta vårdköerna

Publicerad

För att korta vårdköerna inför regeringen en uppdaterad kömiljard på 1,62 miljarder kronor för 2019. Det framgår av vårändringsbudgeten som regeringen lämnar till riksdagen den 10 april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

- Att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården genom att fler får vård i tid och att köerna minskar, är en av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden. Nu är det klart att vi kommer att införa en uppdaterad kömiljard och ta fram en generalplan för kortare köer. Formerna för kömiljardens utformning återkommer regeringen till, säger socialminister Lena Hallengren.

Pengarna ska enligt förslaget få användas för utgifter för prestationsbundna statsbidrag till landstingen för att kontinuerligt arbeta för att korta köer och väntetider samt förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. De får också användas för bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting och till myndigheter för att stödja och följa upp landstingens tillgänglighetsarbete.

Vårbudgeten 2019

Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.