Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Socialförsäkringsavtal med Japan undertecknat

Publicerad

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki undertecknade den 11 april ett socialförsäkringsavtal mellan länderna. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension (för svensk del sjuk- och aktivitetsersättning). Japan är en av Sveriges största handelspartners utanför EU.

Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll undertecknar socialförsäkringsavtal.
Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll undertecknar socialförsäkringsavtal. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Världen blir allt mindre och rörligheten på arbetsmarknaden ökar för varje år. Japan är en av våra största handelspartners utanför EU och cirka 3 000 svenskar arbetar i landet. Förutom att detta avtal ökar tryggheten för enskilda personer är det även gynnsamt för näringslivet i båda länderna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Avtalet mellan Sverige och Japan samordnar pensionsförmåner

Avtalet omfattar allmän ålderspension, efterlevandepension- och invaliditetsförmåner och styr om en person ska vara försäkrad för dessa förmåner i Sverige eller Japan. Genom att avtalet samordnar de svenska och japanska regelverken så undviks att en person förlorar sina intjänade socialförsäkringsrättigheter, i huvudsak pensionsrättigheter, när han eller hon flyttar mellan länderna.

För svensk del kommer avtalet att underlätta för svenskar som arbetar i Japan att i framtiden kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Idag, innan avtalet har trätt i kraft, måste en svensk arbeta i 10 år i Japan för att kunna få den japanska pensionen utbetald i Sverige.

Avtalet gör det också möjligt att lägga samman svenska och japanska försäkringsperioder så att en person lättare kan uppfylla olika villkor som kan ligga till grund för rätt till en förmån (det vill säga ”öppna upp” rätten till en förmån).

Avtalet viktigt för svenska företag i Japan

Cirka 3 000 svenskar arbetar i Japan. Avtalet innebär fördelar för svenska företag och svenskar som arbetar i Japan. Företag kommer genom avtalet inte behöva betala sociala avgifter för de aktuella förmånerna i båda länderna, det vill säga de slipper så kallade ”dubbla sociala avgifter”.

Avtalet gör det också möjligt för företag att sända ut arbetstagare till det andra landet i upp till fem år. Under utsändningstiden fortsätter arbetstagaren att omfattas av hemlandets lagstiftning för de aktuella förmånerna. Även egenföretagare omfattas av utsändningsreglerna.

Familjemedlemmar som följer med en person som sänds ut till det andra landet kommer också att omfattas av hemlandets lagstiftning för de aktuella förmånerna under samma tid såvida de inte själva arbetar i det andra landet.

Beslut ska fattas i båda ländernas parlament

Efter undertecknandet av avtalet ska ett tillämpningsavtal förhandlas fram mellan länderna. Det behövs för att myndigheterna i respektive land ska kunna hantera de faktiska ärendena.

Därefter blir nästa steg att ländernas parlament beslutar om avtalet innan det kan träda i kraft. Det kommer i Sverige att ske genom att regeringen lämnar förslag i en proposition till riksdagen.

Socialförsäkringsavtalens syfte

Socialförsäkringsavtalen syftar till att samordna delar av de allmänna socialförsäkringssystemen när en person rör sig mellan Sverige och det andra landet i fråga. Avsikten är att en person ska vara försäkrad i ett av länderna. Därmed undviks dels att personen går miste om intjänade socialförsäkringsförmåner, dels att socialavgifter måste betalas i båda avtalsländerna.

Grundregeln i avtalen är oftast att personer försäkras i landet där de arbetar. Avtalen innehåller oftast bestämmelser om bland annat likabehandling, rätt till utbetalning av förmåner i det andra landet, sammanläggning av försäkringsperioder och administrativt bistånd mellan myndigheterna. Genom reglerna om sammanläggning kan svenska försäkringsår användas för att uppfylla krav på fullgjorda försäkringsår i det andra landet.

Sveriges socialförsäkringsavtal med andra länder

Sverige har slutit socialförsäkringsavtal med Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Marocko, Serbien, Sydkorea, Turkiet och USA. Dessutom samordnas de sociala trygghetssystemen inom EU.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.