Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministerns deltagande vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg

Publicerad

Statsministern har idag deltagit vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg och har i samband med konferensen haft ett bilateralt möte med Rysslands president Vladimir Putin. Temat för årets konferens är hållbar tillväxt i den arktiska regionen.

Regeringen bedriver en aktiv arktispolitik, i synnerhet i frågor kopplade till klimatförändringarna. Konferensen i S:t Petersburg har utgjort ett viktigt tillfälle till politisk dialog med Ryssland och andra deltagande länder, såsom Finland, Norge och Island, om dessa globala utmaningar.

Statsministern har i samband med konferensen haft ett bilateralt möte med Rysslands president Vladimir Putin. Mötet med Putin gav möjlighet att ge uttryck för Sveriges politik avseende relationerna med Ryssland. Regeringen eftersträvar fördjupat samarbete med Ryssland i frågor som ligger i svenskt intresse; inklusive handelsfrågor, miljö, klimat samt inom hälsoområdet. Det finns också ett starkt intresse att utöka de mellanfolkliga kontakterna, i synnerhet mellan våra civilsamhällen. Samtidigt kommunicerade statsministern tydligt den principfasta svenska hållningen avseende Rysslands aggression mot Ukraina samt i fråga om Rysslands uppträdande i vårt närområde. Utvecklingen avseende mänskliga rättigheter och demokrati berördes också vid mötet. Under besöket i S:t Petersburg har statsministern också träffat företrädare för det ryska civila samhället samt representanter för svenskt näringsliv.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.