Artikel från Näringsdepartementet

Svensk och europeisk konkurrenskraft diskuterades på mandatperiodens första Industrisamtal

Publicerad

Den svenska och europeiska industrins globala konkurrenskraft stod i fokus för mandatperiodens första industrisamtal. I EU förs nu en intensiv debatt om industrins villkor i en förändrad global kontext. Detta kommer påverka EU-arbetet framöver, inte minst den industripolitiska strategi som den inkommande kommissionen förväntas lägga fram i höst.

Några personer sitter vid ett bord
Statssekreterare Emil Högberg och näringsminister Ibrahim Baylan med flera vid det första industrisamtalet denna mandatperiod. Foto: Hedvig Elander/Regeringskansliet

Näringsminister Ibrahim Baylan mötte representanter för industrin och tjänstesektorn på industrisamtalet den 10 april.

– Vi har mycket att göra tillsammans framöver, för att möta industrins såväl som samhällets utmaningar. Industrisamtalen är en viktig samlande kraft och de ger väldigt bra inspel till det fortsatta arbetet, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

Deltagarna på Industrisamtalet var överens om att grunden för såväl svensk som europeisk konkurrenskraft är att lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, att lyckas med grön omställning samt att säkra kompetensen.  Industripolitiken behöver hänga nära samman med många andra politikområden, till exempel med klimat-, miljö-, utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken. På EU-nivå framhöll parterna att arbetet med att fördjupa den inre marknaden måste fortsätta. Likaså är det av vikt att EU fortsätter verka för öppenhet och effektiva handelsavtal med utgångspunkt i att värdekedjorna är globala. För Sveriges konkurrenskraft lyftes också tillståndsprocesser och innovationsfrämjande upphandling.

ABB: s Johan Söderström passade på att lyfta fram svenska framgångar, inte minst efter uppslutningen av svenska aktörer och företag på Hannovermässan veckan före.

– Sverige kunde visa ett starkt erbjudande, där smart och hållbar industri är på riktigt och en klar konkurrensfördel. Vi har bra nytta av mångfalden, som vi värnar om. Jag upplever att vi har ett ännu bättre samarbetsklimat i Sverige än tidigare – och det gäller samarbete både nationellt och internationellt, sa han.

Tre huvudsakliga prioriteringar för näringspolitiken

Industrisamtalet var det första för mandatperioden och under näringsminister Ibrahim Baylans ledning. Det var därför också ett givet tillfälle att berätta om den nytillträdda regeringens utgångspunkter för näringspolitiken. Ministern talade om tre huvudsakliga prioriteringar: grön omställning, kompetensförsörjning och digitalisering. Smart industri-strategin, som har varit utgångspunkten för industrin och den industrinära tjänstesektorn ligger fast och det arbetet ska tas vidare, likaså regeringens strategiska samverkansprogram.