Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Agenda 2030 och Sahel på möte om EU:s utvecklingspolitik

Publicerad

Klimatfrågorna inom Agenda 2030 och Sahelregionen i Afrika var några av frågorna som diskuterades när EU-ländernas ministrar för utvecklingsfrågor träffades i Bryssel 16 maj. Även Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo lyftes på begäran av Sverige.

Peter Eriksson
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete företrädde Sverige i EU:s utrikesråd 16 maj. Mötet handlade bland annat om klimatarbetet inom ramen för Agenda 2030 och utvecklingen i det afrikanska området Sahel. Foto: Europeiska rådet

Agenda 2030 och klimatfrågorna

På mötet diskuterades hur EU ska behålla initiativkraften i arbetet med klimatförändringarna under 2030-agendan. Flera högnivåmöten om hållbar utveckling och klimat kommer att hållas under 2019. De ses som en möjlighet att intensifiera genomförandet av 2030-agendan för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

- EU bör gemensamt erkänna hur brådskande klimatkrisen är och behovet av snabba och omedelbara åtgärder. Sverige vill att EU avvecklar investeringarna av fossila bränslen från EU:s biståndsbudget, underströk minister för internationellt utvecklingsarbete Peter Eriksson i samband med mötet 16 maj.

Sahel

Ministrarna diskuterade Sahels strategiska betydelse för EU utifrån ett utvecklingsperspektiv och hur Sahels försämrade säkerhetssituation ska hanteras.

EU:s fortsatta engagemang är viktigt, särskilt när det gäller humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete:

- Sverige välkomnar diskussionen om Sahel och betonar vikten av god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och demokrati, kvinnors lika rättigheter och kopplingen mellan klimat och säkerhet, kommenterade Peter Eriksson.

Ebola-utbrottet i Kongo

På Sveriges begäran lyftes även frågan om Ebola-utbrottet i demokratiska republiken Kongo. Bakgrunden till begäran är att utbrottet hittills krävt 1000 människors liv. Trots stora nationella och internationella insatser är risken stor att smittan sprider sig delvis på grund av att hjälparbetet försvåras av attacker av lokala gerillagrupper.

- EU:s medlemsländer måste ta sitt ansvar och hitta lösningar för att få stopp på utbrottet. Sverige ser över möjligheten att bidra med 40 miljoner kronor till världshälsoorganisationen och uppmanar andra länder att göra detsamma, sa Peter Eriksson efter mötet.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 16 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.