Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Kvalitativ barnomsorg och språkkunskaper på rådsmöte

Publicerad

Förbättrad tillgång till förskola och barnomsorg och satsning på språkkunskaper var två rekommendationer som antogs på ministerrådsmötet för utbildning-, ungdom-, kultur- och idrottsfrågorna den 22-23 maj.

 • Utbildningsminister Anna Ekström

  Utbildningsminister Anna Ekström i samtal med ministerkollegor på rådsmötet för utbildning-, ungdom-, kultur och idrottsfrågor den 22-23 maj.

  Foto: EU-representationen

 • Statssekreterare Helene Öberg

  Kultur- och demokratiminister Amanda Linds statssekreterare Helene Öberg representerade Sverige på rådsmötet.

  Foto: EU-representationen

Ökade språkkunskaper

Utbildningsministrarna antog en rekommendation för att öka kvaliteten i språkundervisningen och språkinlärningen i grundskola och gymnasieskola, inklusive yrkesutbildning. Rekommendation innebär bland annat att stödja unga att lära sig minst ett språk utöver undervisningsspråket. Detta kan bland annat ske genom studier utomlands och användande av digital teknik för samarbete mellan elever och lärare i olika länder.

- Att tala flera språk kan ge dig ett försprång på arbetsmarknaden men inte minst är det bra att kunna flera språk för att kunna vara en aktiv medmänniska i samhället, sade utbildningsminister Anna Ekström på mötet.

Kvalitativ barnomsorg

Utbildningsministrarna antog också en rekommendation för förbättrad tillgång till förskola och barnomsorg. Förslaget innehåller bland annat rimliga kostnader, pedagogiskt utbildad personal och att förskolan bidrar till social inkludering.

Ungdomar som aktörer i demokratin

Ungdomsministrarnas dagordning innehöll bland annat en diskussion om hur viktigt det är att motivera ungdomar att delta i demokratiska val. De diskuterade också vikten av att lyssna på ungdomar och involvera dem i beslut som angår dem och att nå de ungdomar som inte ingår i organiserad verksamhet.

Kultur- och idrottsfrågor

Den 23 maj antog kulturministrarna rådsslutsatser om den unga kreativa generationen. En av frågorna som lyftes särskilt var att få ett mer jämlikt deltagande i kulturaktiviteter.

Ministrarna antog också rådsslutsatser som syftade till att förbättra möjligheten att idrotta för personer med funktionsnedsättningar.

Utbildningsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Amanda Linds statssekreterare Helene Öberg representerade Sverige på rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om rådet för utbildning-, ungdom-, kultur- och idrottsfrågor 22-23 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utbildning-, ungdom-, kultur- och idrottsfrågor (UUKI)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.