Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Delrapportering av uppdrag för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Publicerad

Tisdag den 7 maj överlämnade den nationelle samordnaren Mandus Frykman sin delrapportering till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Av delrapporten framgår att det finns ett stort engagemang hos berörda aktörer att bidra till att sjukskrivningsprocessen ska fungera väl för individen. Det bådar gott för samordnarens fortsatta arbete och möjligheterna att åstadkomma ett bra stöd till individen. Jag ser fram emot att nästa år ta del av samordnarens förslag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Syftet med delrapporteringen var att redogöra för hittills genomfört arbete och att ange inriktning framåt. Rapporten innehåller inga förslag eller slutgiltiga ställningstaganden, utan ger ett underlag för det fortsatta arbetet. Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 30 april 2020.

– Sjukskrivningsprocessen fungerar i stort väl, men vi ser att det finns möjlighet att förbättra den på flera punkter. Analysen behöver fördjupas för att få till stånd en mer stabil och förutsägbar sjukskrivningsprocess, där den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fungerar bättre, säger regeringens nationelle samordnare Mandus Frykman.

Den 12 april 2018 beslutade regeringen att tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen med individens och samhällets bästa i fokus. Till nationell samordnare utsågs Mandus Frykman.

Den nationella samordnaren ska enligt direktivet:
− analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
− följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
− se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
− se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete,
− främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
− lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Arbetet ska ske i nära samtal med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för de som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.

Kontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00