Artikel från Finansdepartementet

Digital skatt diskuterades på finansministrarnas möte

Publicerad

När EU:s ekonomi- och finansministrar träffades den 17 maj diskuterade de bland annat hur den digitala ekonomin ska beskattas och hur regelverket kring punktskatter på alkohol ska se ut. Magdalena Andersson representerade Sverige på mötet.

Beskattning av den digitala ekonomin

Ekofinrådet diskuterade beskattning av den digitala ekonomin i en internationell kontext. Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande internationellt arbete för att motverka så kallad skattebaserosion och flyttning av vinster (BEPS). Men den svenska regeringen ser det som problematiskt om EU skulle besluta om en gemensam position på det direkta skatteområdet. 

– De ekonomiska strukturerna ser olika ut i olika länder och därför kommer reformer av de här slaget slå väldigt olika mot olika länder. Från svensk sida tycker vi att de förslag som nu diskuteras är alltför långtgående, säger finansminister Magdalena Andersson.

Beslut om punktskatter på alkohol sköts upp

Under rådsmötet väntades ministrarna besluta om en politisk överenskommelse kring EU-reglerna om punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Men det var inte möjligt för ministrarna att bli överens.

– I en del länder får man ju bränna hemma för eget bruk och då inte betala skatt. En av de frågorna som vi inte kom överens om handlade om hur stor mängd man ska tillåtas göra själv innan det ska beskattas, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under mötet var det flera finansministrar förde fram synpunkten att mängden borde begränsas. Detta på grund av folkhälsoaspekten och risken för att den hembrända spriten skulle kunna komma ut på marknaden om för stora mängder tillåts.

– Det var synpunkter som jag stödde. Men vi kan ju konstatera att det finns lite olika traditioner inom EU, säger Magdalena Andersson.

Granskning av ekonomiska obalanser

EU-kommissionen har genomfört djupgranskningar av Sverige och ytterligare 12 medlemsländer i syfte att avgöra om länderna har makroekonomiska obalanser.

Kommissionen bedömer att Sverige har makroekonomiska obalanser som behöver åtgärdas och övervakas. Kommissionen pekar då framförallt på hushållens höga skuldsättning som är kopplad till långvariga och stora uppgångar i bostadspriser.

Finans- och ekonomiministrarna antog slutsatser där de ställde sig bakom kommissionens övergripande bedömningar av djupgranskningarna och genomförandet av 2018 års landsspecifika rekommendationer.

Finansminister Magdalena Andersson representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofin den 17 maj

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.