Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Ett digitalt Team Sweden på SwedenAbroad

Publicerad

Sveriges handel med omvärlden utvecklas ständigt. Idag går tre fjärdedelar av Sveriges varuexport till Europa. Vi exporterar i tur och ordning mest till Tyskland, Norge, Finland, Danmark, USA och Nederländerna. Vi vill stödja svenska företag att hitta nya handelspartners, företag och nya marknader för att öka sin globala försäljning. Samtidigt vill vi bistå utländska företag och personer som vill göra affärer med Sverige att hitta rätt ingångar.

För att underlätta för alla aktörer runtom i världen, som är intresserade av att skapa handels-förbindelser med svenska företag, har vi nu på vår webbplats för våra utlandsmyndigheter SwedenAbroad samlat all information på en plats, ” Doing Business with Sweden – the sky is the limit”.

Det är ett steg på vägen att tillhandahålla samlad, lättillgänglig och digital information till dem som vill exportera till utlandet, importera svenska produkter eller investera i Sverige.

Här finns länk till sidan: https://www.swedenabroad.se/businesswithsweden

Under den förra mandatperioden ökade Sveriges export. Regeringen lanserade en exportstrategi med en rad initiativ för att stärka näringslivets internationalisering och våra ekonomiska relationer med omvärlden. Strategin ska nu utvecklas med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för fler jobb i hela landet. ”Doing Business with Sweden – the sky is the limit” är ett led i detta arbete.”