EU-debatt om rymd- och forskningssamarbete

Publicerad

Den europeiska rymdverksamhetens framtid och strategiska vägval inom forskning och innovation var huvudfrågorna när EU-ländernas ministrar för rymd och forskning möttes i Bryssel 28 maj.

Malin Cederfeldt Östberg
EU:s ministrar för forskning och rymdfrågor möttes i Bryssel 28 maj inom ramen för EU:s konkurrenskraftsråd för att bland annat diskutera inriktningen på forsknings- och rymdsamarbetet på lång sikt. Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg företrädde Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

Rymdverksamhetens roll och möjligheter

Ministrarna antog slutsatser om rymdverksamhetens roll för tjänster som skapar samhällsekonomiska värden.

Slutsatserna tar bland annat upp rymdsektorns snabba förändring med nya industriella aktörer och de utmaningar och möjligheter som europeiska företag har. Slutsatserna handlar också om kopplingen till europeisk konkurrenskraft, innovation och jobb och vikten av att Europa säkrar sitt tillträde till rymden. Att den europeiska rymdbyrån, ESA, och nationella rymdorgan behöver fortsätta utvecklas påpekas också.

Ministrarna hade också en debatt om hur europeisk rymdverksamhet bättre kan utvecklas och koordineras och hur EU:s gemensamma ambition för att ta en global roll ska se ut. Regeringen framhöll den växande betydelse som rymdverksamheten och data som genereras från rymden har för viktiga funktioner i samhället. Det är bland annat fråga om data för applikationer, bättre kunskap om klimateffekter, forskning och teknologi som alla ökar europeisk konkurrenskraft.

I samband med mötet träffades också för nionde gången det så kallade rymdrådet vilket innebär att EU-ländernas rymdministrar och den Europeiska rymdbyrån, ESA, hade en gemensam diskussion. Tillsammans tog de upp viktiga framtidsfrågor och hur den europeiska samsynen i olika rymdfrågor kan stärkas.

Debatt om forskning och innovation

Vilka är de viktigaste strategiska valen för att säkerställa att forskning och innovation är en stark drivkraft för ett mer konkurrenskraftigt EU? Frågan var utgångspunkt för ministrarna i den riktlinjedebatt som de hade på mötet. I fokus stod stora samhällsutmaningar som exempelvis energiomställning.

Regeringen framhöll bland annat att forskning och innovation driver EU:s konkurrenskraft framåt och är en förutsättning för att näringslivets utveckling. Nationella insatser är en förutsättning och EU-nivån kan inte kompensera för dessa. Däremot måste EU-länderna hjälpas åt och samordna sina insatser.

Därutöver presenterade det inkommande finska ordförandeskapet sitt arbetsprogram.

Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 28 maj