Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ledarna pratar EU:s framtid i Sibiu

Publicerad · Uppdaterad

Den 9 maj träffade statsminister Stefan Löfven sina stats- och regeringschefskollegor i den rumänska staden Sibiu för ett informellt möte. De pratade då om EU:s framtid och den politiska dagordningen för 2019–2024.

På mötet hade stats- och regeringscheferna en första diskussion om EU:s politiska dagordning för de kommande fem åren, den så kallade strategiska agendan för EU. Diskussionen tog sikte på de prioriteringar som ska gälla när en ny ledning för EU-kommissionen är på plats i höst och påbörjar sitt fem år långa uppdrag. Högt på den strategiska agendan står klimat, migration, säkerhet och konkurrenskraft.

Mer om mötet 9 maj i Sibiú

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.