EU-Natosamarbete samt Pesco på försvarsministrarnas möte

Publicerad

Samarbete mellan EU och Nato samt Pesco, EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, är två frågor som försvarsminister Peter Hultqvist ska diskutera med sina ministerkollegor när de möts i Bryssel 14 maj.

EU-Natosamarbetet

Försvarsministrarna inleder mötet med att diskutera samarbetet mellan EU och Nato. I diskussionen kommer fokus att ligga på samarbetet runt hybridfrågor.

Regeringen anser att ett nära samarbete mellan EU och Nato är viktigt för att stärka den europeiska säkerheten och internationell krishanteringsförmåga. Samarbetet bör fokusera på områden där det finns gemensamma intressen och där de två organisationerna kan komplettera varandra.

Pesco, EU:s permanent strukturerade samarbete om försvar

Försvarsministrarna kommer också diskutera EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco. I Pesco-samarbetet har EU-länderna arbetat med att utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter sedan det skapades i december 2017. På mötet kommer försvarsministrarna sannolikt att anta en rådsrekommendation om de framsteg som gjorts inom samarbetet hittills och det fortsatta genomförandet av Pesco.

Regeringen välkomnar arbetet med att utveckla och fördjupa EU-samarbetet inom säkerhet och försvar och anser att Pesco är ett konkret exempel på ett samarbete som bidrar till att EU-länderna kan utveckla förmågor och samordning av insatser.

Försvarsminister Peter Hultqvist representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.