Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

EU-sakråd inför översyn av EU:s strategi för Östersjöregionen

Publicerad

Rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat välstånd. Det är de tre övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Inför den översyn av strategins handlingsplan som EU-kommissionen nyligen initierat bjöd Regeringskansliet in organisationer, myndigheter och regionrepresentanter för att ta vara på deras expertis i frågorna.

  • Flera personer, däribland EU-ministern, sitter bakom ett mötesbord.

    EU-minister Hans Dahlgren höll i sakrådet.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 23 april höll EU-minister Hans Dahlgren ett så kallat sakråd om EU:s strategi för Östersjöregionen för ett antal myndigheter och organisationer. Syftet var att ta del av kunskaper och perspektiv från organisationer, myndigheter och regionrepresentanter inför översynen av strategins handlingsplan.

– Jag är glad att ni har kommit hit idag för att dela med er av den sakkunskap och de erfarenheter som ni besitter, sa EU-ministern när han inledde mötet.

– Arbetet berör hela regionen, inte bara havet. Det handlar om gemensam problemlösning i vårt närområde där vi kan nå ett bättre resultat tillsammans och till exempel förbättra havsmiljön i Östersjön. Det handlar också om att dra nytta av möjligheter där vi kan åstadkomma mer genom att samordna våra resurser.

Under mötet diskuterades bland annat vilka samarbeten inom ramen för strategin som har genererat störst mervärde, utmaningarna och möjligheterna för Östersjöregionen framöver samt om något samarbetsområde eller delmål saknas i den nuvarande handlingsplanen. Under diskussionen lyftes bland annat att strategin fungerar som en plattform och legitimerar samarbete i regionen och att klimatfrågan ses som en av de största utmaningarna.

Ungefär ett tjugotal personer medverkade vid sakrådet. En av dem var Madelen Nilsson från Tillväxtverket, som är en av de myndigheter som har i uppdrag av regeringen att aktivt bidra till genomförandet av strategin. Hon uppskattar sakrådet som samrådsform.

– EU-sakrådet är ett jättebra tillfälle att fånga upp vad som fungerar och inte och ta med hem för vår fortsatta verksamhet. Det kan också ge möjlighet att ta del av frågor inom andra områden och förmedla det vidare till berörda delar av Tillväxtverket.

Om EU:s strategi för Östersjöregionen

Strategin förenar åtta EU-medlemsländer - Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Danmark, och Sverige - runt Östersjön med sammanlagt 80 miljoner invånare och är den första makroregionala strategin i EU. En makroregional strategi gör det möjligt för länder i samma region att gemensamt hantera utmaningar och mer effektivt utnyttja gemensamma möjligheter. Sedan 2012 styrs EU:s strategi för Östersjöregionen av tre övergripande mål; rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat välstånd och tolv delmål.

Översynen av handlingsplanen förväntas vara klar i början av 2020.