Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s inre marknad och industripolitik på ministermöte 27 maj

Publicerad

Överenskommelser om arbetet med utvecklingen av EU:s inre marknad och industri stod på dagordningen när EU:s ministerråd för konkurrenskraft möttes i Bryssel 27 maj. Ministerrådet fattades också beslut om inriktning på samarbetet om turismnäringen.

Långsiktiga EU-strategier för inre marknad och industri

Ministrarna antog rådslutsatser om långsiktiga strategier för både EU:s inre marknad och EU:s industripolitik. I slutsatserna uppmanas EU-kommissionen att ta fram handlingsplaner för båda områdena.

- När en ny EU-kommission tillträder och en ny femårsperiod tar vid behöver vi koppla samman EU:s industripolitik och den inre marknaden mycket bättre än vad vi hittills har gjort. Det gäller inte minst för att vi ska kunna utveckla tjänstesektorn men det handlar också om att hålla fast vid den öppna marknadens väg för EU och inte ge vika för protektionism, resonerade utrikeshandelsminister Ann Linde i samband med mötet.

EU:s ambitionsnivå för en konkurrenskraftig inre marknad

I slutsatserna uppmanas EU-kommissionen att ta fram en ny inriktning för den inre marknaden. Särskilt utvecklingen av tjänstesektorn och integrationen av digitala tjänster står i centrum och EU-kommissionen uppmanas i senast i mars 2020 också vara klar med en analys om hinder och möjligheter för den inre marknaden.

Strategi för EU:s industripolitik med vision för 2030

Ministrarna antog rådslutsatser som uppmanar EU-kommissionen att ta fram en industristrategi med en tydlig vision för år 2030. Strategin kommer att vara en prioritering på EU-kommissionens strategiska agenda och ska vara klar senast när den nya EU-kommissionen är på plats hösten 2019.

Slutsatserna lyfter fram industrins betydelse för hållbar tillväxt, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. De hänvisar också till Europeiska rådets uppmaning om att skapa starkare länkar mellan industripolitiken, den inre marknaden, forsknings- och innovations-, digitaliserings- och miljöpolitiken.

Turismsektorns konkurrens- och drivkraft

Ministrarna antog rådslutsatser om turismnäringens betydelse för sysselsättning, regional tillväxt och social sammanhållning i EU. Slutsatserna pekar på utmaningar för en hållbar turism och för digitaliseringens möjligheter. EU-kommissionen uppmanas att ta fram en vision för 2030 som syftar till att EU behåller en världsledande position inom näringen.

Blandade frågor

Det rumänska ordförandeskapet informerade om läget i en rad pågående arbeten om bland annat säkerhet för motorfordon, om konsumenträtt samt om en del i bolagspaketet som handlar om gränsöverskridande ombildning, fusion och delning.

EU-kommissionen presenterade en utvärdering av notifieringssystemet Rapex för farliga produkter.

Finland presenterade arbetsprogrammet för sitt inkommande ordförandeskap.

I samband med mötet deltog Ann Linde också i EU:s utrikesråd som 27 maj handlade om handel.

Ann Linde
Ann Linde, minister för utrikeshandel och nordiska frågor företrädde Sverige när EU-länderna möttes inom ramen för ministerrådet för frågor om konkurrenskraft 27 maj. EU:s medlemsländer har en fast placering i rådet. Sverige har Spanien på sin högra sida och Tjeckien på sin vänstra. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft 27 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.