Försvarsminister Peter Hultqvist deltog vid Lennart Meri Conference i Tallinn

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 17–18 maj vid Lennart Meri-konferensen i Tallinn. Vid konferensen diskuterades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, bland annat aktuella utmaningar för europeisk säkerhet, demokrati och multilateralism, den transatlantiska länken och västvärldens relation till Ryssland och Kina.

För trettonde året i rad arrangerades Lennart Meri-konferensen i Tallinn. Peter Hultqvist deltog i två paneldiskussioner, dels rörande den nordisk-baltiska säkerhetsarkitekturen, dels rörande INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Rörande nordisk-baltisk säkerhet framhöll Peter Hultqvist vikten av att utveckla militär förmåga, fördjupa internationella försvarssamarbeten med militära alliansfriheten som utgångspunkt och vikten av att upprätthålla strategisk stabilitet i Östersjöregionen med samarbetspartners.

INF-avtalet upprättades mellan USA och dåvarande Sovjetunionen år 1987 med syfte att avskaffa kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar. Mot bakgrund av att avtalet mellan parterna sannolikt kommer att brytas betonade Peter Hultqvist vikten av en regelbaserad världsordning, en välfungerande dialog rörande kärnvapen och nedrustning och fortsatt internationellt samarbete inom dessa frågor.        

I samband med besöket i Estland genomförde Peter Hultqvist också ett bilateralt möte med Estlands försvarsminister Jüri Luik samt besökte Natos center för cybersäkerhet (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) i Tallinn.